Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Logo.


 INFORMACJE OGÓLNE

Urząd Miejski w Radomiu w ramach realizacji projektu uruchomił portal internetowy.
W celu przejścia do portalu należy kliknąć w link: ibom.radom.pl


Portal Internetowe Biuro Obsługi Mieszkańca

Projekt Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Numer wniosku: RPMA.02.01.01-14-1679/15
Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM: II Wzrost e-potencjału Mazowsza
Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020: 2.1 E-usługi
Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020: 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Miasta Radomia
Planowany okres realizacji projektu: od: 09-10-2015 do: 30-06-2018
Wartość ogółem (zł): 3 002 949,14
Wydatki kwalifikowalne (zł): 2 699 429,09
Wnioskowane dofinansowanie (zł): 2 159 543,27
Wkład UE (zł): 2 159 543,27
% dofinansowania – 80%


Beneficjent


Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Przydatne linki


Logo ministerstwa rozwoju.

Logo mazowiecka jednostka.

Logo mazowsze serce polski.