Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Logo.

 CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom – potencjalnym interesantom głównej jednostki wnioskodawcy Urzędu Miejskiego w Radomiu (dalej we wniosku: UMR) i jego 4 jednostek podległych - instytucji kultury korzystania z wybranych usług świadczonych przez te instytucje drogą elektroniczną. Uruchomione e-usługi publiczne dotyczyć będą głównie często załatwianych spraw, a cechować je będzie wysoki poziom dojrzałości (co najmniej 26 z nich zapewni możliwość załatwienia danej sprawy bez konieczności wizyty w danej instytucji). Uruchomienie e-usług będzie połączone z integracją systemów informatycznych (dalej: sys.inf.), wdrożeniem rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne w Urzędzie Miejskim oraz zakupem niezbędnego sprzętu koniecznego do realizacji zadań planowanych w projekcie, wdrożeniem dedykowanego oprogramowania wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w instytucjach kultury. Projekt ma ponadto na celu podniesienie bezpieczeństwa i interoperacyjności sys.inf. UMR, a także zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej. Projekt zakłada integrację sys.inf. oraz wykorzystanie możliwości platform do świadczenia e-usług publicznych: krajowej (ePUAP) oraz regionalnej (Wrota Mazowsza). Rzeczową realizację projektu rozpocznie przygotowanie dokumentacji technicznej i ogłoszenie zamówień publicznych, w celu wyłonienia wykonawcy głównego zamówienia.

W pierwszym etapie realizacji zamówienia planuje się dostarczenie sprzętu niezbędnego do dalszej realizacji projektu, a następnie wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo i interoperacyjność systemów UMR (w tym integracja systemów). Umożliwi to realizację kolejnych zadań, którymi są: uruchomienie e-usług związanych z opłatami i podatkami lokalnymi, ochroną środowiska oraz systemu rezerwacji wizyt (na ePUAP i innych platformach), uruchomienie e-usług dla instytucji kultury biorących udział w projekcie oraz uruchomienie e-usług informacyjnych. Projekt przewiduje ponadto zadania związane z zarządzaniem i promocją.


Beneficjent


Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Przydatne linki


Logo ministerstwa rozwoju.

Logo mazowiecka jednostka.

Logo mazowsze serce polski.