Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Logo.

  OGŁOSZENIA


wtorek, 24 maja 2018
Przetarg nieograniczony na usługę składu, druku i dostawy 300 szt. plakatów i 1 szt. tablicy informacyjnej dla promocji projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia" współfinansowanego z EFRR (...)


Prezydent Miasta Radomia ogłasza przetarg nieograniczony na usługę składu, druku i dostawy 300 szt. plakatów i 1 szt. tablicy informacyjnej dla promocji projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej II „wzrost e-potencjału Mazowsza”, działania 2.1 „e-usługi”, poddziałania 2.1.1 „e-usługi dla Mazowsza”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Przejdź do treści ogłoszenia...


wtorek, 08 maja 2018
Zaproszenie do złożenia oferty na emisje spotu reklamowego dla projektu "Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia"


Zapraszam do złożenia oferty na emisję gotowego spotu reklamowego (zakup czasu antenowego) według poniższych wymagań:

 • Emisja w radio spotu o czasie trwania od 45 do 50 sekund dla promocji projektu „Nowoczesne eusługi dla mieszkańców Radomia”.
 • Emisja obejmuje łącznie 84 emisje spotu w ciągu 7 kolejnych dni – tj. średnio 12 emisji dziennie w godzinach od 6:00 do 21:00 w głównych blokach reklamowych.
 • Zamawiający dopuszcza różną ilość emisji w poszczególnych dniach, jednakże nie mniejszą niż 8.
Spot zostanie przekazany do emisji przez Zamawiającego po jego wyprodukowaniu (prowadzone osobne postępowanie na produkcję spotu). Przewidywana emisja: 22/23 tydzień 2018 roku.

Przejdź do treści ogłoszenia...


wtorek, 08 maja 2018
Zaproszenie do złożenia oferty na produkcję spotu radiowego dla promocji projektu "Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia"


Zapraszam do złożenia oferty na produkcję (wykonanie) spotu reklamowego według poniższych wymagań:

 • czas trwania od 45 do 50 sekund;
 • jeden lektor;
 • zastosowanie efektów dźwiękowych;
 • zastosowanie muzyki licencjonowanej;
 • przekazanie praw autorskich;
 • tekst dla lektora według ustaleń z Zamawiającym (dopasowany do długości nagrania);
 • akceptacja załączonego wzoru umowy;
 • termin realizacji – 5 dni od otrzymania tekstu od Zamawiającego (tj. max. 7 dni od podpisania umowy).

Przejdź do treści ogłoszenia...


wtorek, 17 kwietna 2018
Przetarg nieograniczony na usługę składu, druku i dostawy 2000 szt. ulotek dla promocji projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia" współfinansowanego z EFRR (...)


Prezydent Miasta Radomia ogłasza przetarg nieograniczony na usługę składu, druku i dostawy 2000 szt. ulotek dla promocji projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej II „wzrost e-potencjału Mazowsza”, działania 2.1 „e-usługi”, poddziałania 2.1.1 „e-usługi dla Mazowsza”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Przejdź do treści ogłoszenia


wtorek, 12 grudnia 2017
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń sieciowych do realizacji projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” współfinansowanego z EFRR (...)


Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń sieciowych do realizacji projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej II „wzrost e-potencjału Mazowsza”, działania 2.1 „e-usługi”, poddziałania 2.1.1 „e-usługi dla Mazowsza”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Przejdź do treści ogłoszenia


czwartek, 17 sierpnia 2017
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” współfinansowanego z EFRR (...)


Prezydent Miasta Radomia ogłasza ponownie przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” współfinansowanego z EFRR, w ramach osi priorytetowej II „wzrost e-potencjału Mazowsza”, działania 2.1 „e-usługi”, poddziałania 2.1.1 „e-usługi dla Mazowsza”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Przejdź do treści ogłoszenia


wtorek, 13 czerwca 2017
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” współfinansowanego z EFRR (...)


Prezydent Miasta Radomia ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” współfinansowanego z EFRR, w ramach osi priorytetowej II „wzrost e-potencjału Mazowsza”, działania 2.1 „e-usługi”, poddziałania 2.1.1 „e-usługi dla Mazowsza”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Przejdź do treści ogłoszenia


wtorek, 03 stycznia 2017
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”


Prezydent Miasta Radomia ogłasza przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej II „wzrost e-potencjału Mazowsza”, działania 2.1 „e-usługi”, poddziałania 2.1.1 „e-usługi dla Mazowsza”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Przejdź do treści ogłoszenia


czwartek, 15 września 2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Zakup usługi doradztwa technicznego dla Gminy Miasta Radomia na potrzeby realizacji projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” wykonywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przejdź do treści ogłoszenia...


czwartek, 19 sierpnia 2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zakup usługi doradztwa technicznego dla Gminy Miasta Radomia na potrzeby realizacji projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” wykonywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przejdź do treści ogłoszenia...


czwartek, 04 sierpnia 2016
Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert


Zakup usługi doradztwa technicznego dla Gminy Miasta Radomia na potrzeby realizacji projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” wykonywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przejdź do treści ogłoszenia...


Beneficjent


Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Przydatne linki


Logo ministerstwa rozwoju.

Logo mazowiecka jednostka.

Logo mazowsze serce polski.