Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Logo.

wtorek, 08 maja 2018
Zaproszenie do złożenia oferty na emisje spotu reklamowego dla projektu "Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia"

Zapraszam do złożenia oferty na emisję gotowego spotu reklamowego (zakup czasu antenowego) według poniższych wymagań:

  • Emisja w radio spotu o czasie trwania od 45 do 50 sekund dla promocji projektu „Nowoczesne eusługi dla mieszkańców Radomia”.
  • Emisja obejmuje łącznie 84 emisje spotu w ciągu 7 kolejnych dni – tj. średnio 12 emisji dziennie w godzinach od 6:00 do 21:00 w głównych blokach reklamowych.
  • Zamawiający dopuszcza różną ilość emisji w poszczególnych dniach, jednakże nie mniejszą niż 8.
Spot zostanie przekazany do emisji przez Zamawiającego po jego wyprodukowaniu (prowadzone osobne postępowanie na produkcję spotu). Przewidywana emisja: 22/23 tydzień 2018 roku.

OFERTĘ proszę składać do piątku 11 maja 2018 do godz. 14:00 w Wydziale Teleinformatycznym Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom w pok. 52 lub pocztą elektroniczną na adres oferty@umradom.pl
Przesłanie OFERTY jest jednoznaczne z akceptacją załączonego WZORU UMOWY.
Wybrana zostanie oferta najtańsza. Zawarcie umowy będzie możliwe po wyłonieniu Wykonawcy na produkcję spotu (osobne postępowanie).


Załaczniki:Beneficjent


Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Przydatne linki


Logo ministerstwa rozwoju.

Logo mazowiecka jednostka.

Logo mazowsze serce polski.